Poisson lime d’Indonésie – Paramonacanthus otisensis