Etoile de mer élégante – Fromia nodosa

Fromia monilis